גרסה ראשונה של האתר משנת 2000

 

usa4tourist.com גרסה ראשונה של אתר ברטרוול